Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ŽP-2013/669-OPaK-Mu

26.02.2013

Súhlas na pasenie a preháňanie hospodárskych zvierat na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra. Predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP-2012/894-OPaK-Mu zo dňa 24. 05. 2012. Žiadateľ:  Agromajetok, s. r. o., Sučany.