Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ŽP-2013/2029-OPaK-Mu

02.09.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na zasahovanie do biotopov európskeho významu v k. ú. Martin, lokalita Martinské hole, v súvislosti s rekonštrukciou existujúceho  podzemného elektrického kábla. Žiadateľ:  eub.sk, Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš.