Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ŽP-2013/1187-OPaK-Mu

06.05.2013

Vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma.

               Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice, Belá 1, 038 11 Belá pri Martine.