Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ŽP-2013/1046-OPaK-Mu

24.04.2013

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemkov mimo zastavaného územia obce v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, parc. č. KN 1721/3; 1730/13; 1730/14; 1730/18; 1730/19; 1730/20; 1730/21; 1730/22 a 1730/23 k. ú. Turčianske Kľačany.

      Žiadateľ: Mgr. Terézia Čechová, Martin.