Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ŽP-2012/2233-OPaK-Mu

08.11.2012

Súhlas na zasahovanie do biotopu európskeho významu, ktorým dôjde k jeho zničeniu, pozemok parc. č. KN C 4152/43, k. ú. Vrútky, lokalita Dubná skala. Žiadateľ: EUROVIA - Kameňolomy, s. r. o., Oslobodidteľov 66, Košice.