Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/7892

03.04.2019

Konanie vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat (kravy, jalovice a teľatá) na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra v k. ú. Turany [ § 13 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: AFG, s. r. o., Turčianske Teplice.

Termín prihlásenia sa do konania končí 10. 04. 2019.

Prihlásenie do konania je možné zaslať na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako i na adrese: