Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/7243

20.03.2019

Konanie vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hovädzieho dobytka na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra [§ 13 ods. 2) písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo.

Termín prihlásenia sa do konania končí 27. 03. 2019.

Prihlásiť sa je možné aj na adresu: