hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2019/16021-Mu

Začatie konania vo veci aplikácie chemických látok - herbicídov ROSTATE TF a DICOPUR M 750 na ničenie burín v staničných, traťových koľajach a nástupištiach v okrese Martin na územiach s tretím stupňom ochrany (ochranné pásmo NPR Turiec).

Žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Ulica 1. mája 34, 010 01 Žilina.

Prihlásenie do konania je možné na adresu Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo na e-mailovú adresu:  v termíne do 06. 11. 2019.