Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/11036-Mu

17.06.2019

Začatie konania vo veci obmedzenia alebo zákazu niektorých činností v zmysle § 4 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v súvislosti so zabezpečením ochrany chráneného druhu na lokalite patriacej do územnej pôsobnosti Správy Národného parku Veľká Fatra v okrese Martin.

Prihlásiť sa do konania je možné na adresu Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo na e-adresu:

Prihlásenie do konania je možné v termíne do 24. 06. 2019.