Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/10255-Mu

30.05.2019

Obmedzenie lesohospodárskych činností z titulu zabezpečovania ochrany hlucháňa hôrneho na území Národného parku Malá Fatra v okrese Martin na pozemkoch obhospodarovaných subjektom: Urbár, pozemkové spoločenstvo, Šútovo, Fatranská 88/9, Šútovo.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 06. 06. 2019.

Prihlásiť sa do konania je možné na adresu Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo na e-adresu: milan.mucha@minv.sk