Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/10254-Mu

30.05.2019

Obmedzenie lesohospodárskych činností z titulu zabezpečovania ochrany hlucháňa hôrneho na území Národného parku Malá Fatra v okrese Martin na pozemkoch obhospodarovaných subjektom: Turčan Delta, s. r. o., Košťany nad Turcom č. 338.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 06. 06. 2019.

Prihlásiť sa do konania je možné na adresu Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo na e-adresu: milan.mucha@minv.sk