Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/006323

27.02.2019

 

Číslo konania: OU-MT-OSZP-2019/006323

 

Predmet konania: žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 432/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, umiestnenie stavby a iného zariadenia na ich ochranu

 

Žiadateľ: AFG, s.r.o., Dĺžiny 122/40, 039 01  Turčianske Teplice

 

Dátum zverejnenia informácie: 27. 02. 2019

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní:

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (t.j. do 06. 03. 2019)

buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

alebo elektronicky na adresu: .