Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2018/6696

28.03.2018

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra. Pozemky parc. č. CKN 836/1, 836/23, /24, /25, 836/6, 837/8, /9, 836/4, 836/27, 837/1, 838/3, 837/1, /2, 836/15, 835/1 a 833 v k. ú. Blatnica [§ 13 ods. 2 písm. d) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: Farma Sebeslavce, s. r. o., Blatnica - Sebeslavce 363.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 06. 04. 2018.

Pre elektronické prihlásenie použite adresu: