Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2018/11868

08.08.2018

Vydanie súhlasu na zber meteoritov v k. ú. Lazany v okrese Martin (§ 38 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: RNDr. Milan Gargulák, CSc., Bratislava.

Termín prihlásenia sa do konania končí 15. 08. 2018.

Prihlásiť sa do konania je možné aj na adresu: