Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2017/7498-Mu

24.04.2017

 

Konanie vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie ... , na území Národného parku Veľká Fatra  a jeho ochranného pásma v k. ú. Blatnica a Folkušová [§ 14 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 2 pídm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo "GADER" Blatnica so sídlom v Karlovej.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 02. 05. 2017.

Adresa na prihlásenie sa do konania: