Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2017/7389-Mu

21.04.2017

Konanie vo veci vydania súhlasu na pasenie hosp. zvierat a s tým súvisiacich činností na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma v k. ú. Belá a Turčianske Jaseno [§ 14 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 2 písm. e) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 28. 04. 2017.

Prihlásenie je možné oznámiť i na adrese