Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2017/4939

02.03.2017

 

Konanie vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia č. ŽP-2013/1038-OPaK-Mu zo dňa 17. 06. 2013 pre Agrospol Podhradie, družstvo, Ulica 1. mája 194/61, Podhradie, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie, napájanie ... hospodárskych zvierat a na aplikáciu hnojív pri poľnohospodárskej činnosti na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.

Žiadateľ: Agrospol Podhradie, družstvo, podhradie.

Termín na prihlásenie sa do konania končí 10. 03. 2017.