Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2016/7289-Mu

27.04.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-MT-OSZP-2015/6662-Mu zo dňa 03. 06. 2015, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hosp. zvierat - oviec a hovädzieho dobytka na voľných ležoviskách ... na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra v k. ú. Nolčovo [§ 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znp.].

Žiadateľ: Samostatne hosp. roľník, Ľubomír Dubovec, Turany.

Na elektronické prihlásenie sa do konania používajte adresu: