Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2016/6849-Mu

18.04.2016

Predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP-2013/1187-OPaK-Mu zo dňa 29. 05. 2013 vo veci pasenia, preháňania, napájania .... hospodárskych zvierat na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma k. ú. Belá.

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice, Belá pri Martine

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 25. 04. 2016

Na elektronickú komunikáciu používajte adresu: