Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2015/6662-Mu

05.05.2015

Vydanie súhlasu na pasenie hospodárskych zvierat na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra, k. ú. Nolčovo.

Žiadateľ: Ľubomír Dubovec, Školiace stredisko, Rybárska 518/11, Turany.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 13. 05. 2015.