Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2015/5300-Mu

31.03.2015

Predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP-2013/1092-OPaK-mu zo dňa 13. 06. 2013, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení  ... na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra [§ 13 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] v k. ú. Turany.

Žiadateľ: AFG s. r. o., Dĺžiny 122/40, Turčianske Teplice.

Lehota na príhlásenie sa do konania končí 09. 04. 2015.