Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2015/4649-Mu

13.03.2015

Predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP-2012/1020-OPaK-Mu zo dňa 20. 06. 2012, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie ... hosp. zvierat na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra v k. ú. Šútovo, Ratkovo a Turany a ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra v k. ú. Krpeľany.

Žiadateľ: AGRO WSM, s. r. o., Krpeľany.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí dňa 20. 03. 2015.