Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2015/4563-Mu

11.03.2015

Predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP-2008/1921-OPaK-Vl zo dňa 10. 10. 2008, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie ..., hospodárskych zvierat na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma v k. ú. Belá, Turčianske Jaseno, Záborie, Sklabinský Podzámok a Sklabiňa.

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini.

Termín možnosti prihlásenia sa do konania končí 18. 03. 2015.