Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2015/4228-Mu

02.03.2015

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP-2013/1058-OPaK-Mu, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie, napájanie a preháňanie hosp. zvierat - oviec na území ochranného pásma NP Veľká Fatra v k. ú. Podhradie a k. ú. Konské.

Žiadateľ: SHR Branislav Vyletel, Podhradie.

Termín prihlásenia sa do konania končí 09. 03. 2015.