Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2015/3128-Mu

01.02.2016

Predĺženie súhlasu na pasenie, napájjanie ...  hospodárskych zvierat na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma.

Žiadateľ: PD "Cesta mieru" Necpaly - Žabokreky.

Termín na prihlásenie sa do konania končí 09. 02. 2016