Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2015/3093-Mu

03.02.2015

 Predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP-2012/894-OPaK-Mu zo dňa 24. 05. 2012, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie, preháňanie ..., oviec na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra.

Žiadateľ: Agromajetok, s. r. o., Sučany 1259.

Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom konaní končí dňa 11. 02. 2015.