Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2015/2959-Mu

29.01.2015

Predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-MT-OSZP-2014/9106-Mu zo dňa 27. 08. 2014, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie ... na území Národného parku Veľká Fatra v lokalitách Uhliská, Žabokrecká hoľa a Borišov.

     Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo "Cesta mieru" Necpaly - Žabokreky.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 06. 02. 2015.