hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2014/5305-Mu

 

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemkov parc. č. KN 3809/5, 4498/13, 4498/34 a 4498/14 k. ú. Sučany, v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra.

      Žiadateľ: Ing. Boris Morgoš, Sučany.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 09. 05.  2014.