Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2014/5304-Mu

30.04.2014

 

             Predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP-2013/908-OPaK-Mu zo dňa 24. 04. 2013 vo veci pasenia, napájania, preháňania a nocovania hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách ... [§ 13 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra  v k. ú. Šútovo, Ratkovo a turany a ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra v k. ú. Turany.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 09. 05. 2014.

Žiadateľ: AGRO WSM, s. r. o., Krpeľany č. 63.