Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2014/523-Mu

27.02.2014

Predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP-2013/1058-OPaK-Mu zo dňa 17. 05. 2013, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie oviec a s tým súvisiacich činnností na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra v k. ú. Podhradie a k. ú. Konské, okr. Martin.

     Žiadateľ: SHR Branislav Vyletel, Podhradie.