Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2014/510-Mu

26.02.2014

Predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP-2012/894-OPaK-Mu zo dňa 24. 05. 2012, ktorým bol vydaný súhlas na pastvu hospodárskych zvierat  - oviec na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra.

    Žiadateľ: Agromajetok, s. r. o., Sučany 1259.