Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2014/10816-Mu

24.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku mimo zastavaného územia obce na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra, k. ú. Turany.

    Žiadateľ: Ing. Lukáš Fúčela

    Možnosť doručenia písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konani trvá do 02. 10. 2014.