Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2013/00369-Mu

15.11.2013

Súhlas na zasahovanie do biotopov národného a európskeho významu v súvislosti s realizáciou stavby: "SVK Trebostovo - Turčiansky Peter, zlepšenie tlakových pomerov I. etapa.

       Žiadateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, Martin.