Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

O-MT-OSZP-2015/3683-Mu

20.02.2015

Predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP-2013/1187-OPaK-Mu zo dňa 29. 05. 2013 vo veci vydania súhlasu na pasenie hospodárskych zvierat na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma v k. ú. Belá - Dulice.

Žiadateľ: PD Belá - Dulice.

Lehota na prihlásenie do konania končí 27. 02. 2015.