Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/02272-OpaK-Mo

15.11.2012

Súhlas na zásah do biotopov európskeho významu , v zmysle § 6 zákona č.543/2002 Z.z., v k.ú. Čremošné, Mošovce (rekonštrukcia VN č.208), pre žiadateľa Elektroenerhetické montáže  Žilina.