Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/3163-CEN

05.03.2018

Súhlas na výrub drevín na parcele č. KN-E 242/3 (orná pôda) v k.ú. Liptovská Porúbka, pre Máriu Brezniakovú z dôvodu likvidácie pováľaných stromov.