Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/9496-CEN

17.07.2019

Súhlas na zásah do biotopu európskeho významu Ls 9.1 (9410) Smrekové lesy čučoriedkové, ktorým sa môže poškodiť alebo zničiť daný biotop z dôvodu stavby „Novostavba 15 chatiek – Chata Bjornsonka“  na parcele č. č. KN-C 2921/10, 2921/203, 2921/309, 2921/421 v k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänovská Dolina, pre SLOV INN JASNÁ TREE HOUSES s.r.o. v zastúpení HLINA s.r.o.