Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/9315-CEN

15.07.2019

Súhlas na zásah do biotopu európskeho významu - 9410 Horské smrekové lesy (Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové) parcele č. KN-C 2933/22, 2933/33, 2933/19, 2933/25, 2955/1, 2955/38, 2955/47, 2955/48, 2941/4, 2944/44, 2944/48, 2944/49, KN-E 2-320/2 v k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänovská Dolina pre spločnosť TMR a.s. z dôvodu výstavby športovo rekreačného areálu Maxiland Lúčky.