Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/9232-CEN

15.07.2019

Žiadosť o súhlas na výrub drevín na parcele č. KN-C 2944/77  (LV 188) v k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänovská Dolina, pre  žiadateľa Horská záchranná služba, so sídlom Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,  z dôvodu  stavby "Dom HZS - Jasná"