Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/8370-CEN

24.06.2019

Súhlas na výrub drevín na parc.č. KN-C 2935/29, 2935/27, 2935/23, 2935/26, 2935/25, 2935/24, 2935/11 v k.ú. Demänovská Dolina z dôvodu výsatvby stavby "Chalety Lúčky s prístavba wellness k penziónu Energetik" pre žiadateľa Chalety Lúčky s.r.o., Pribinova 25, Bratislava