Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/3503-CEN

04.03.2019

Súhlas na výrub drevín na parcele č. 3171/6 (ttp), k.ú. Partizánska Ľupča, lokalita Magurka, intravilán obce,  pre Mária Sliackeho