hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2019/12534-Pa

Žiadosť spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina, IČO 313 645 01 doručenej o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok ROSATE TF a DICOPUR M 750 v staničných a traťových koľajách z dôvodu ničenia a zamedzenia rastu obyčajnej a inváznej buriny na tratiach ŽSR v úseku trate Košice-Žilina, v rámci okresu Liptovský Mikuláš, v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) zákona, v kompetenčnom území Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry, kde platí 2. stupeň územnej ochrany.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie buď písomne na adresu Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo elektronicky bez autorizácie podľa osobitného predpisu na adresu: erika.pajunkova@minv.sk s potrebou doplnenia v zmysle § 19 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní.