Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/12514-CEN

01.10.2019

Súhlas na zásah do biotopu európskeho významu Ls 9.1 (9410) Smrekové lesy čučoriedkové z dôvodu výstavby „Individuálnej chaty s reštauračným zariadením (parc.č.2945/148); Apartmánový dom – novostavba (parc. č.2945/116); SO.K4.1-15 APARTMÁNY; SO.K4.1-15/2 APARTMÁNY (parc. č. 2945/150) “ v k.ú. D. Dolina  pre ISO INVEST s.r.o.