Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/12114-CEN

01.10.2019

Zásah do biotopu európskeho významu Ls 9.1 (9410) Smrekové lesy čučoriedkové, ktorým sa môže poškodiť alebo zničiť  biotop v k.ú. D. Dolina,  na území Národného parku Nízke Tatry  z dôvodu výstavby „Športovo rekreačný areál MAXILAND Lúčky“  na parcele č. č. KN-C 2933/22, 2933/33, 2933/19, 2933/25, 2955/1, 2955/38, 2955/47, 2955/48, 2941/4, 2944/44, 2944/48, 2944/49, KN-E 2-320/2 v k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänovská Dolina pre TMR. a.s.