Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/11026-CEN

09.09.2019

Žiadosť o súhlas na výrub drevín na parcelách: KN-C 2921/10, 2921/303, 2921/309, 2926/421 v k.ú. Demänovská Dolina pre SLOV INN JASNÁ TREE HOUSES s.r.o. v zastúpení HLINA s.r.o. v zdôvodu výstavby 15 chatiek - Chata Bjornsonka.