Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/10951-CEN

06.09.2019

Žiadosť o súhlas na umiestneni einfornačných tabúľ pozdĺž jestvujúceho turistického chodníka pod názvom "Promenáda Lutonského", na aprcele č. KN-C 2921/8, v k.ú. Demänovská Dolina,obec D.Dolina, Okres Liptovský Mikuláš pre  REGION LIPTOV , oblastnú organizáciu cestovného ruchu .