hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2019/08277-Pa

Žiadosť spoločnosti Farma Východná p.d., 032 32 Východná 465, IČO 00 195 812 na vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách a umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu, na pôdnych blokoch v k.ú. Hybe, Východná, Važec, Štrbské Pleso, v ochrannom pásme Tatranského národného parku, kde platí druhý stupeň ochrany.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie buď písomne na adresu Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo elektronicky bez autorizácie podľa osobitného predpisu na adresu: erika.pajunkova@minv.sk, s potrebou doplnenia v zmysle § 19 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní.