hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2019/04860-Pa

Žiadosti Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina 384, IČO 302 323 68 o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na výrub 14 ks drevín (smrek obyčajný) rastúcich na parcele č.KN-C 10676/1 (KN-E 10686, 10687), druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Pribylina, vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany.