Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/01535-Pa

21.01.2019

Zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla krikľavého (Aquila pomarina) v lesných porastoch v LHC Liptovský Mikuláš, k. ú Beňušovce, ktorých obhospodarovateľom je Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbárnikov Beňušovce, Liptovský Trnovec, 031 01 Liptovský Mikuláš.