Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/014553-Ry

19.11.2019

žiadosť o súhlas na výrub drevín na parcele č.KN-E 10809/501 v k.ú. Pribylina žiadateľa Grand Hotel Permon